Thursday, July 17, 2008

self-disappointment

interesting, as i progress in this sf i saw this: the disappointment is allways related to screwing up somthing or losing a game or falling on the floor by accident, (this are just examples) and being SEEN by other people while this happens. So, disappointment is related to seeing myself through the eyes of others - this being my self-image - and then something happens which is a disgrace o this self-image, which can only happen when others saw it happen, or when there are witnesses through who's eyes i judge msyelf

i forgive myself that I have allowed msyelf to be disappointed in msyelf

i forgive msyelf that I have allowed msyelf to be disappointed in msyelf because i write in bad spelling often

i forgive msyelf that I have allowed msyefl to be diesappointed in myself because when writing a paper for philosophy the professor said I make too many spelling errors

i forgive msyelf that I have allowed myself to be disappointed in msyelf because i didnt succeed at something

i forgive msyelf that I ahve allowed msyelf to fear i will be diappointed in msyelf if i would have to die and reincarnate in a next life to start everything all over again

i forgive msyelf that I have allowed msyelf to be disappointed in msyelf ...

ok i continue in dutch

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgetseld te zijn in mezelf omdat ik de laaste ben in lopen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn omdat way mij altijd als eerste beet toen we vampier speelden en dan was ik al helemaal uitgeput voor de rest van de speeltijd

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik zo snel moe werd met lopen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf hbe toegealetn teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik trager was dan de rest met lopen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf hbe toegealetn teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik pijn/steken kreeg in mijn zij van lang te lopen, waardoor ik veel trager moest lopen als de rest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mijzlef omdat mijn ketting van mijn fiest gevallen was toen ik was gaan fietsen met mark en eliza in de ardennen met hun vrienden - waardoor ik helemaal achterop geraakt was en de anderen bijna uit het zicht aan het verdwijnen waren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf hbe toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat de pannekoeken mislukt waren terwijl ik aan maite beloofd had dat het in orde zou komen met het deeg

ik vergeef mezelf dat ik mezelf hbe toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat niemand mijn tekeningen nog bijzonder vond

ik vergeef mezelf dat ik mezelf hbe toegelaetn bnag te zijn om nog te tekenen omdat ik bang ben om opnieuw teleurgesteld te zijn in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik niet even goed kon eteken even nauwkeurig als Bart van portaalschool

ik vergeef mezelf dat ik mezlef hbe toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik niet even goed en nauwkeurig kon tekenen als lander van portaalschool

ik vergeef mezelf dat ik mezlef hbe toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat Gerry zei dat ik moest stoppen met mijn veer (gom) te gebruiken omdat ik mijn tekening aan het verpesten was

ik vergeef mùezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik van de brug gevallen was

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik met mijn voet in het net van de brug was blijven haken waardoor ik op mijn rug gevallen was op de grond

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezlef omdat ik katrijn heb laten zitten in kortenberg en gewoon ben weggegaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezlef omdat ik niet tegen papa dierf te spreken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat yelle mijn verhaal slecht vond en het niet eens gans had gelezen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf hbe toegealetn teleurgesteld te zijn in mezelf omdat segers mijn verhaal slecht vond en alleen maar het begin had gelezen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat papa niet echt enthousiast meer was over wat ik deed en mijn tekeningen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat papa mijn rapport niet eens wou zien toen ik in het derde zat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat een kerel al een boek gepubliceerd had een roman, en hij was even oud als mij en ik dacht dat ik nog niet zo goed als hem kon schrijven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten van mijzelf te verwachten om in twee/drie maanden tijd een roman te schrijven en dan teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik vast zat en niet meer wist wat schrijven en ik zat nog niet eens in de helft

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat celine mijn verhaal van de koningen niet zo goed geschreven vond

ik vergeef mezelf dat ik mezelf hbe toegelaetn te denken dat ik "goed" moet schrijven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten mijzelf te beoordelen en over mij te oordelen door de ogen van anderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat nico zei dat ik een parasiet was van de maatschappij omdat ik hem niet wilde helpen met een studiekring

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik niet zo goed en geweldig op de jembé kon spelen bij het kampvuur als ik dacht

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn toen ik met helene danste omdat ik niet zo goed of leuk kon dansen als ik dacht

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat een leerkracht zegt dat ik dit of dat eens moet proberen met mijn tekening

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat op de portaalschool de leerkracht mij geen speciaal compliment gaf voor mijn tekening

ik vergeef mezelf dat ik mezlef heb toegealetn teleurgesteld te zijn in mezlef omdat niemand mij aandacht gaf omwille van mijn tekening, of ik dacht dat ik niet opgemerkt werd

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten te tekenen om aandacht te krijgen van anderen en opgemerkt te worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgestedl te zijn in mezelf omdat ik op de grond was gevallen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb teoegaletn teleurgestedl te zijn in mezelf omdat ik van mijn fiest gevallen was voor mijn vrienden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegealetn teleurgesteld te zijn in mezelf wanneer ik struikel en iemand heeft mij gezien

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat iedereen mij gezien had toen ik dronken de jeugdherberg binnenkwam en ik moest direct overgeven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaetn teleurgesteld te zijn in mezelf omdat tina mij geizen had en mij uitlachte toen ik uitgegleden en gevallen was bij de voetball

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaetn telmeurgesteld te zijn in mezelf omdat mijn ketting van mijn fiets gevallen was en ik hem er niet terug op kreeg en anderen konden mij zien

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik omvergereden was door een tram en iedereen had mij zien botsen en vallen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik bijna mijn evenwicht verloor op de fiets van het postkantoor en mensen die ik kende hadden mij gezien en herkend

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaetn telzurgesteld te zijn in mezelf omdat papa mij zag roken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgested te zijn in mezlef omdat mama mijn sigaretten gevonden had tussen mijn sokken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat de buren mij konden zien roken dorr het venster

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegaletn teleurgesteld te zijn in mezlef omdat ik met een meisje gekust had en haar borst had vastgegrepen toen ik dronken was en beki en anderen hadden mij gezien

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegfelaetn teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik samen met natalie appelmans was in kortenberg en ik vond haar lelijk en idereen wist dat we samen waren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik geizen werd door mensen in leuven tezamen met Katrijn en katrijn was enorm verdikt en ik vond dat ze lelijk en afstotelijk was

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegealetn te denken dat iemand die dik is, lelijk en afstotelijk is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten te denken en oordelen dat katrijn afzichtelijk was en er belachelijk uitzag

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgested te zijn in mezelf omdat ik N haar borsten gelikt had en toen ik het Wim vertelde vond hij dat vies

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezelf omdat maite en leila mij zagen tennis verliezen tegen papa

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten teleurgesteld te zijn in mezlef omdat Boris de broer van glen mij zag verliezen tegen glen

ik vergeef mezelf dat ik mezlef heb toegaletn teleurgesteld te zijn in mezelf omdat ik basketball verloor tegen kamillo op school en iedereen kon mij zien

1 comment:

Marlen said...

reading here I see that I also was at sometimes experiencing something similar. Let's say that disappointment comes from having certain expectations of wanting to fulfill a desired outcome. Fear of failure, fear of 'not making it' but also the embarrassment that this could create.. well of course I don't understand dutch maybe you dug there, but see what we fear losing is ourselves as the 'ideal' self, the person we wanted to 'become' while achieving a desired outcome. thanks for sha ring